Stunden har kommit att gå vidare i livet och upptäcka andra världar än html och databaser!


Efter mycket funderande och kval har jag nu beslutat mig för att avsluta mitt företag WeboForm. Det har varit händelserika och spännande år som gett mig stor glädje och kunskap. Sist men inte minst alla givande möten och få träffa så många engagerade
och trevliga människor. Jag avslutade Weboform den 30 september och åtar mig inga nya uppdrag.


Avslutningsvis vill jag rikta ett stort varmt tack till alla mina kunder!Du når mig privat på denna e-postadress: lotta snabela wingaardh punkt se :)

Kom inte för sent till det du vill komma i tid till...

- Nalle Phu