WeboForm

Applikationer

Appar till iPhone och Android

Appar till iPad, iPhone och Android

Tillsammans med Poctec

designar, utformar och utvecklar vi företagsunika appar. Innehållet i apparna kan om så önskas även kopplas mot ditt företags webbsidor. En app kan användas som försäljnings-, marknadsförings eller informationskanal, oavsett om du vänder dig till konsument, B2B eller om du vill effektivisera din egen verksamhet.

En fråga som vi ofta får är "Vad kostar det att tillverka en app?". Denna fråga är näst intill omöjlig att svara på eftersom arbetsinsatsen för att färdigställa en app är så skiftande. Kontakta Poctec så hjälper vi dig vaska fram omfattningen av dina önskemål och ett ungefärligt kostnadsförslag.